Samen met verschillende partners geven we kansarmen uit de regio de kans om te leren fietsen. Rondom de Cegeka Arena organiseren we, samen met de fietsschool, fietslessen voor personen die absoluut niet kunnen fietsen. Daarnaast leren we de deelnemers ook het praktische gedeelte, zoals kleine fietsherstellingen, de wegcode voor fietsers, … 

Uiteindelijk worden de vrouwen gekoppeld aan een ervaren fietster, een fietsvriendin. Deze organiseren verschillende uitjes samen om zo al doende te leren fietsen. Deze verbinding tussen verschillende vrouwen zorgt voor mooie nieuwe vriendschappen.

Partners

Stad Genk - Dienst mobiliteit, diversiteit & gelijke kansen

Doelstellingen
  • Kansarme vrouwen uit de regio leren fietsen
  • Samenbrengen van de vrouwelijke gemeenschap
SDG's

INFO

Timing
Dit project loopt van september tot en met oktober. Elk traject bestaat uit 10 lessen.