Wanneer mensen actief participeren in de maatschappij, heeft dit vele voordelen. Enerzijds initiëren we mogelijkheden voor mensen om op een positieve en actieve manier deel te nemen. Anderzijds waarderen en belonen we graag mensen die hier op eigen of gezamenlijk initiatief een voorbeeldrol in opnemen.

 

Wandelvoetbal

Vincentius

KRC Genk Younited

FRZA! Seats

FRZA! Corner

Welzijnscup

Fietsvriendinnen

Buurtsport

TALim

Zomerscholen

Blindentribune

Tribune G

KRC Genk G-team

KRC Jongdementie Café