KRC Genk is de enige resterende VZW in het Belgisch voetballandschap. Anderen hebben een community, KRC Genk is een community. De club is verweven met en gebed in een maatschappij in beweging, en neemt bijgevolg de maatschappelijke impact in rekening bij het maken van beleidskeuzes.

Sinds de opstart in 1988 verbindt KRC Genk. Twee aparte clubs fusioneerden tot één gemeenschap onder het stamnummer 322. Ex-mijnwerkers ruilden hun werktuniek in voor een voltijdse betrekking in het profvoetbal.

KRC Genk beschikt over een unieke en veelvuldig aangetoonde expertise in het ontwikkelen van talent en persoonlijkheid, die niet alleen relevant is voor KRC Genk, maar bij uitbreiding voor de ganse maatschappij.

Vanuit een sterk geloof in het potentieel van mensen – spelers, supporters, Genkenaars en bij uitbreiding iedereen – wil KRC Genk daarom kansen creëren voor mensen en hen vanuit de unieke aanwezige expertise ondersteunen om dat potentieel te ontplooien.

 

Voorstelling KRC Genk FRZA! Foundation

In 2007 richtte KRC Genk als één van de eerste profclubs in België haar communitywerking op. Sinds 2012 presenteert de KRC Genk communitywerking zich onder het FRZA!-label. Na een periode van radiostilte introduceert KRC Genk de nieuwe communitywerking met een knipoog naar de roots.

De kern in het DNA van KRC Genk staat al jaar en dag centraal: als rolmodel teruggeven aan de maatschappij. Samen met onze stakeholders brengen we onze community met een grote mate van verbondenheid naar de bredere samenleving.

Vanaf 2022 wordt de KRC Genk FRZA! Foundation in het leven geroepen.

                   

Bestaansreden

De KRC Genk FRZA! Foundation is de katalysator in het creëren van winnaars naast het veld. We help you rise above.

Wat betekent winnaar zijn?

  • Een winnaar heeft een winnaarsmentaliteit. Hij of zij streeft naar bewuste doelen en haalt elke dag opnieuw het beste uit zichzelf om dit te realiseren.
  • Een winnaar inspireert anderen en motiveert anderen om hetzelfde te doen.

Naast het veld?

  • De impact van de FRZA! Foundation uit zich in allerlei toepassingsgebieden buiten de lijnen van het topsportveld en de muren van het stadion. Ten voordele van de brede maatschappij en al haar uitdagingen, van het collectief tot het individu.

 

Fundamenten FRZA! Foundation

Het nieuwe actieplan van de FRZA! Foundation krijgt vorm onder vier strategische pijlers:

  • F, voor Focus op talentontwikkeling. Initiatieven waarbij mensen talenten ontdekken en kunnen ontplooien in een stimulerende omgeving.
  • R, voor Re-integratie. Projecten waarbij we actief werken aan paden waarbij mensen re-integreren in de maatschappij.
  • Z, voor Zelfredzaamheid en Autonomie. Initiatieven waarbij we de zelfredzaamheid van mensen verhogen, waardoor ze sterker in het leven kunnen staan en bewegen.
  • A, voor Actief participeren in de maatschappij. Het sluitstuk kan je wel stellen, gezien de eerdere drie stappen mee resulteren in een persoon of groep die een actieve bijdrage levert aan de maatschappij.

 

Benadering volgens SDG’s

In september 2015 werden de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (SDG’s) formeel aangenomen door de algemene vergadering van de Verenigde Naties met Agenda 2030 voor Duurzame Ontwikkeling.

Gedurende 15 jaar moeten 17 SDG’s een actieplan vormen om de mensheid te bevrijden van armoede en de planeet terug op de koers richting duurzaamheid plaatsen. Deze doelen die één en ondeelbaar zijn reflecteren de drie dimensies van duurzame ontwikkeling: het economische, het sociale en het ecologische aspect.

De KRC Genk FRZA! Foundation zal op basis van de vooropgestelde SDG’s haar strategie bepalen. De club definieert vanuit haar eigen hoedanigheid doelstellingen die terug te koppelen zijn aan één van de 17 Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen.