Of het nu de warmte van de kleedkamer is of de adrenaline op het veld, de roes van de overwinning of het verdriet van een nederlaag: bij KRC Genk Younited delen we lief en leed. Onze spelers vinden in hun team meer dan enkel ploegmaats, ze vinden er ook een thuis.

Ongeacht afkomst, leeftijd of levenswandel is het gevoel van een kleedkamer binnen te stappen en er een thuis te vinden universeel. Het geeft vleugels aan de spelers van een Younited-team, ze vinden ze er een positieve identiteit en energie om hun leven een nieuwe wending te geven.

Het bouwen aan zelfvertrouwen, een beter zelfbeeld ontwikkelen, uitgaande van de eigen krachten en mogelijkheden, opnieuw structuur brengen in het leven, de kracht van de groep en het gevoel ergens toe te behoren: dat willen de coaches van Younited-teams aan hun spelers bieden. De eerste stap zetten in de richting van een nieuw begin. 

Voetbal is maar een middel, maar wat een middel. Geen enkele sport heeft zo’n breed draagvlak. Younited Belgium bestaat elf jaar en heeft in die tijdspanne veel ervaring opgebouwd. 

Op de terreinen van KRC Genk trainen iedere week verschillende mannen en vrouwen onder deskundige begeleiding van KRC Genk. 

Partners

Stad Genk
Straathoekwerk LISS, CAW Limburg

Doelstellingen
  • Groeien naar betere vormen van huisvesting, opleiding, werk, …
  • Geloof in zichzelf vergroten
  • Structuur brengen in het leven
SDG's

INFO

Timing
Het KRC Genk Younited-team traint elke vrijdag van 10:30-12:00. Na de training wordt er lunch voorzien.

Contact
Wil je een keertje komen proberen, of als toeleider meer info? Neem contact op via niel.janssen@krcgenk.be.