Tijdens B-wedstrijden in de Cegeka Arena nodigen we verschillende groepen, verenigingen of organisaties uit om in de bloemetjes te zetten. De FRZA! Corner kan 150 personen laten genieten van een drankje, soep, broodjes en natuurlijk de wedstrijd.

Ieder jaar kiezen we enkele verenigingen die een beloning verdienen en zich inspannen voor een bepaalde doelgroep of thema. Zo zaten ‘vzw kleine prins’, ‘pleeggezinnen Limburg’ en ‘levensloop Genk’ al in onze FRZA! Corner.

Doelstellingen
  • De organisatie in de FRZA! Corner in de kijker zetten bij onze supporters en bredere community
  • Belonen van de organisatie in de FRZA! Corner voor hun goed werk voor de maatschappij
SDG's

INFO

 FRZA! Corner Seizoen 2022-2023

  • Levensloop Genk
  • Stad Genk
  • VZW Kleine Prins
  • Week van de Zorg
  • OCMW Genk