Wanneer we zelfredzaamheid verhogen, geven we mensen meer kansen tot autonomie en betere toekomstperspectieven. Talenten geven de mogelijkheid om, in allerlei dimensies, te werken aan je zelfredzaamheid. Daarnaast creëren we de juiste omgeving en prikkelende initiatieven om mensen bewust te maken van het belang van zelfredzaamheid.

We reiken tools en trajecten aan ter versterking van de zelfredzaamheid en creëren een omgeving waarin mensen de mogelijkheid krijgen om hier stappen in te nemen.

 

Fietsschool - Fietsvriendinnen

KRC Genk Younited

KRC Genk G-team

KRC Jongdementie Café